Kiwi zwane jest przez Chińczyków  gęsią ja­go­dą a Nowozelandczycy na­zwa­li je na cześć ptaka, któ­re­go upie­rze­nie dziw­nie przy­po­mi­na­ło wło­cha­tą skór­kę owocu.  Jedna sztu­ka za­wie­ra je­dy­nie 40-50 kcal. Pysznie smakuje jako przekąska w ciągu dnia lub dodatek do sałatek.kiwi-1123415-m

Co zawiera owoc kiwi?

Witamina C- wzmac­nia od­por­ność, skra­ca czas le­cze­nia in­fek­cji.  Kiwi za­wie­ra wię­cej witaminy C niż po­ma­rań­cza. Jeden owoc za­spo­ka­ja dzien­ne za­po­trze­bo­wa­nie dorosłego na kwas askor­bi­no­wy. Witamina K i wapń– dobrze wpływa na kondycje kości i układ krążenia. Niska gęstość kości i zwiększone ryzyko złamań ma związek z ich niedoborem. Potaszapobiega  zmęczeniu i osłabieniu, nadmiernej senności i apatii, a kiwi zawiera go prawie tyle samo co banan. Witamina E świetnie działa również na cerę i zapobiega starzeniu się skóry. Chro­ni ko­mór­ki przed dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków oraz wspo­ma­ga re­ge­ne­ra­cje już tych uszko­dzo­nych. Jako naj­waż­niej­szy prze­ciw­u­tle­nia­cz działa przeciwnowotworowo, a badania wskazują, że obecność glutationu zapobiega mutacji genów. Miedź  i kwas foliowy bierze udział w  tworzeniu  czerwonych krwinek, pobudza procesy krwiotwórcze, zapobiegając przed anemią. Kwas foliowy reguluje wzrost i funkcjonowanie komórek a także wpływa dodatnio na system nerwowy i pracę mózgu. Ino­zy­tol– obec­ny w kiwi może pomóc w le­cze­niu de­pre­sji. A znaj­du­jąca się  se­ro­to­ni­na czyli hor­mo­nu szczę­ścia  ma wła­ści­wo­ści an­ty­de­pre­syj­ne. Błonnikpomaga obniżyć poziom cholesterolu, a także spo­wal­nia tempo wy­dzie­la­nia in­su­li­ny i chro­ni przed gwał­tow­nym spad­kiem po­zio­mu cukru we krwi co jest ważne w cukrzycy.

A jak rośnie kiwi?

Właśnie tak 🙂

z12847557Q,Kiwi-z-wlasnego-ogrodu--ODMIANY-AKTINIDII-OSTROLIS