Programowanie płodowe

Rozwój Twojego dziecka trwa od chwili zapłodnienia. Z każdą minutą staję się co raz większym i silniejszym Skarbem. Aby mogło prawidłowo rosnąć w Twoim brzuszku wykształca się łożysko, które jest silnie unaczynione, a znajdujące się żyły i tętnice w pępowinie umożliwiają dostarczenie tlenu, substancji odżywczych, hormonów, czynników wzrostowych.

Co wpływa na rozwój prenatalny?

Rozwój prenatalny przebiega wg ściśle określonego porządku, który jest zapisany w  materiale genetycznym czyli w DNA. Geny kierują rozwojem zarodka i płodu od różnicowania komórek, ustala budowę ciała, kształtowanie tkanek i narządów.

Nie tyko geny mają znaczenie dla przebiegu rozwoju, a czynniki pozagenetyczne mogą mieć wpływy na ten przebieg. Okazuje się, że istnieje pewna plastyczność która w sposób trwały , kształtuje organizm, określając jego budowę i funkcjonowanie w życiu postnatalnym.

Jakie czynniki mogą wpływać na rozwój prenatalny?

Są to czynniki tworzące środowisko wewnątrzmaciczne np.: budowa anatomiczna matki, właściwości i ukształtowanie łożyska, stan metaboliczny- otyłość, szczupłość, choroby przewlekłe, stres, a także żywienie Matki. Wszystkie te czynniki wpływają na płód i warunkują jego ukształtowanie, a jednocześnie mają ogromny wpływ na życie po urodzeniu. Programowaniem prenatalnym nazywamy wpływ czynników prenatalnych na funkcjonowanie organizmu po urodzeniu.

Nie ma wątpliwości, że istotnym czynnikiem w programowaniu prenatalnym jest ilość i jakość składników pokarmowych dostępnych dla dziecka. Ogromny wpływ na to ma nie tylko aktualne produkty spożywane przez matkę ale również zgromadzone wcześniej zapasy witamin, białka, kwasy tłuszczowe.